tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
an only temporary insanity
when you're completely nuts but afterward , you're fine
viết bởi gear 24 Tháng mười, 2004