tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
halfway along the length of a train.
My berth is amidtrains.
viết bởi uttam maharjan 22 Tháng mười một, 2013