tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Jizzy sheep shart
Jebidiah was balls deep in his angel ewe when amish jam spilled out onto his boots.
viết bởi Fister Sisters 02 Tháng mười một, 2013