tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
when some one misses another person more than the words " i miss you" can explain
" i love you honey.. and amoosha amoosha."
viết bởi the evil teeth of ya mom 27 Tháng tư, 2010