tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The act of pumping the anus until shit splatters all over the pump-ee.
"I had an anal pump last night and shit all over Mark!"
viết bởi Relacuna 25 Tháng chín, 2013