Top Definition
A term used to describe a cowboy who engages in rampant anal intercourse from ranch to ranch
"Dude! Jake Gillenhall was such an anal ranger in Brokecrack mountain that he had to ride all the way to mexico to get his cornhole filled!"
viết bởi Jake Gillenhall 22 Tháng tám, 2007
Referring to a homosexual.
Often used as an insult.


Elton John is an anal ranger.

Yeah dude I saw you watching that Lifetime movie. Your such an anal ranger.
viết bởi Erik (Bay) 01 Tháng năm, 2007
A person who fucks butts everywhere.
Damn, he fucks all the male bitches, this analranger.
viết bởi analranger 15 Tháng ba, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×