Top Definition
ANARCHAEOLOGIST - an·ar·chae·ol·o·gist /n/
an anthropologist who has no time for rules while pursuing their studies of prehistoric people, their culture, and their pet dinosaurs.
Wow, did you hear that Megan broke into a dig site, found some dino DNA, and cloned some dinosaurs with lasers in their mouths?! What an anarchaeologist!
viết bởi 754_Lemmings 09 Tháng mười, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×