tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
The anus.
Johanna was quite randy, but regretfully, she never allowed me to penetrate her anejohn.
viết bởi Ocram 27 Tháng tư, 2003