tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a term for closet homosexuals
that dude looks like he might be an anonymous "G"
viết bởi Jesus Revera 17 Tháng năm, 2007