tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
My friend's name and a fake last name
Anoush Hag is a DoucheBag
viết bởi Robertik 03 Tháng một, 2008

Words related to anoush hag

anoush bag douche douchebag hag