tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A pretty girl, that love to floss;
You saw the Anteria girl over there across the room.
viết bởi Unknown . . 08 Tháng mười, 2013