tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
opposing the dowry system.
An anti-phernalian society is the need of the hour.
viết bởi uttam maharjan 17 Tháng mười một, 2012