tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
see integral
a: hey, what does antiderivative mean?
b: same thing as integral.
viết bởi alperthereal 10 Tháng hai, 2004

Words related to antiderivative

integral