tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A FREE coaster/frisbee u get in the mail every other fucking week!
i broke an aol cd today!
viết bởi KENNY! 10 Tháng năm, 2004