tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to fit an apple inside your foreskin
hey i bet you cant do an applegarth
viết bởi cameltoejoe 13 Tháng tám, 2010