tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Short for "appreciation".
"Much apprish !"
> I really appreciate.
> Thanks a lot.
viết bởi Thought Master 03 Tháng một, 2014