tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
v. To get closer to something.
The troops approached the enemy to attack accurately.
viết bởi Flávio Faria 11 Tháng năm, 2006