tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
When you have sex in the shower.
boy: baby lets take a shower.
girl: okay. *wink*
*10 min later*
boy: you an aqua pet when you do that
viết bởi sexxyygirl699 29 Tháng mười hai, 2011
 
2.
an aquapet is the equivalent of your mum
your mum is an aquapet
viết bởi 2345678ui9o0- 19 Tháng năm, 2008