tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The adverb of aquatic.
C-sad lives his life aquatically because he is an aquahampster.
viết bởi Not Karl 22 Tháng tám, 2006