tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The fear of being in a small space with gay spiders
"Bob's got a bad case of arachnahomaclostaphobia. He just despises being in small spaces with gay spiders."
viết bởi Omar Ravenhurst 28 Tháng năm, 2005