tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Designated spider-killer in a home.
My wife can't stand bugs, so I am the house's arachnassassin.
viết bởi vbartilucci 08 Tháng sáu, 2010