Top Definition
An intense fear of gay spiders
Guy 1:Dude, lets go explore that abandoned house
Guy 2: Nah, i have arachnohomophobia, i could get raped by gay spiders down there
Guy 1: Rad!
viết bởi Aleus247 07 Tháng hai, 2009
Irrational fear of gay spiders. Usually found in people who are already scared of either spiders, or the alternative sexualitys.
Guy 1: My two greatest fears have now merged into one. arachnohomophobia.

Guy 2: Dude, what the fuck have you been smoking?
viết bởi shinychainsaw 15 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×