Top Definition
An intense fear of gay spiders
Guy 1:Dude, lets go explore that abandoned house
Guy 2: Nah, i have arachnohomophobia, i could get raped by gay spiders down there
Guy 1: Rad!
#gay #spiders #homosexual #shizzle #webs
viết bởi Aleus247 07 Tháng hai, 2009
9 Words related to arachnohomophobia
Irrational fear of gay spiders. Usually found in people who are already scared of either spiders, or the alternative sexualitys.
Guy 1: My two greatest fears have now merged into one. arachnohomophobia.

Guy 2: Dude, what the fuck have you been smoking?
#spiders #homophobia #arachnophobia #gay #fear #phobia
viết bởi shinychainsaw 15 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×