tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
To go to arby's and get some food.
Shit I am so hungry lets go get arbifyed.
viết bởi AAMCI 28 Tháng tám, 2005