tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The fun and exciting process of causing a man to become hard before sex
"I think you need some arousalling" *grabs mans' crotch*
viết bởi satania 09 Tháng tư, 2005