tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Extremely drunk (British Slang)
I must have been really arseholed last night, 'cause I don't remember how I got home.
viết bởi The Professor 05 Tháng sáu, 2003