tìm từ bất kỳ, như là tbt:
 
1.
Adjective form of amusal.
Watching that cheesy Skinemax movie made me quite arused.
viết bởi StephenC 28 Tháng sáu, 2005