tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
naked
Kayla was naked as a jaybird in the shower.
viết bởi gorilla0628 22 Tháng mười một, 2013