tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A tiny little college in Kentucky. Commonly referred to as the 'bury.

Where do you go to college?
I go to Asbury.
viết bởi Razberryslush 27 Tháng ba, 2007