tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
the stench associated with fisting someone wrist deep.
damn bro you definitley have a case of ass arm!
viết bởi BillC 28 Tháng bảy, 2006