Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
Ass chum when you asaA Game & the act of banging a chick in the ass when she needs to shit and Cummings in her ass making ass chum
Man I so ass chumed that chick last night
viết bởi McCaa 10 Tháng mười hai, 2013
0 0