tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. a class act of ass
2. A slut who is trying to be classy and fails
look at that whie trash ass clact
viết bởi thuGlyfe 08 Tháng năm, 2013