tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you look at one's ass when they walk by you.
Hey man u listening?
Yeah, sorry I had some ass contact with Jane
Haha, it's okay
viết bởi thanospet 21 Tháng mười, 2011