tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One who packs ass
Bubba is an ass crammer
viết bởi Nasy Brett 18 Tháng mười hai, 2003