tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Term used as a compliment. Also a way to talk to friends.
"Sup ass foo"
"Trippin ass foo"
viết bởi CatMan357 20 Tháng mười, 2013