tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To pound ones ass with no lubrication.
Eric gave your wife the ol ass grinder last night.
viết bởi Eric Buzz. 20 Tháng tư, 2007