tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
FUCKINNG REVOLUTIONARY AWESOME
Yo! That movie was ass kicking shazam
viết bởi SlimShadyPleaseStandUP 25 Tháng hai, 2013