tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
slammed in the ass, anal sex
I got ass slammed last night, and the dick was HUGE!
viết bởi bobo jack 10 Tháng mười, 2008