definition: when you grab tightly around your ass, or someone else's. Also used as and expression or interjection.
1. Sally assgrabbed me hard because she was horney.
2. that ride is so assgrab, dude!
3. I jumped out in fear as he yelled out: assgrab!
viết bởi mike b 18 Tháng hai, 2005
Top Definition
gripping someone's ass to show affection or desire, especially in public.
James' ass grab made her jump
viết bởi rapmac 10 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×