tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
adj. exciting, great, excellent.
"Come to my party, it'll be an ass-slappin' good time," said Mandy.
viết bởi Joe Nobody 20 Tháng một, 2004