tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A very very very thick and rank smelling bowl movement.
That assclay smells!
viết bởi Dienofboredom 23 Tháng chín, 2005

Words related to assclay

crap evil poo poop shit