Top Definition
a scotsman who thinks your an ass
scotsman: oh you bloody asscot, go fuk a lamb!
some american: word
viết bởi the asscot 24 Tháng ba, 2006
1. A piece of ass one keeps as a pet.

2. A sexual partner who likes to do it doggy-style.
1.
Your boyfriend seems quite obedient.
He's not my boyfriend, he's my asscot. Come here, boy!

2.
I just gave my asscot a copy of the Kama Sutra, see if he gets some new ideas...
viết bởi Jay Bee 24 Tháng mười, 2007
A hick word for the meaning of the word tired
I threw firewood all day, my asscot tired.
viết bởi Bilf n Boo 25 Tháng tám, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×