Asshattery is when somebody is being an asshat and subjecting you to the effects of their condition. Also, something that an asshat would do.
What asshattery is this?
Please don't subject me to your asshattery.
I'm engaging in asshattery.
viết bởi Petunia 25 Tháng ba, 2006
a place where asshats are created, incubated, or otherwise come into being
just snuck out of the asshattery, didn't ya?
viết bởi vixen9791 12 Tháng tám, 2006
a place where asshats are created, incubated, or otherwise come into being
just snuck out of the asshattery, didn't ya?
viết bởi vixen9791 12 Tháng tám, 2006
a large collection or following of asshats.
That poor girl is such an asshat magnet, she's starting a asshattery.
viết bởi vixen9791 12 Tháng tám, 2006
When a shat comes from a ass
loog out flying asshattery!!
viết bởi Cangh Jui 17 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×