tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to desribe the gayness of Ashley Meige and Neoma Ross
That wigger kid is muy assitose
viết bởi jennifer garrison 29 Tháng một, 2005