tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of having Kush in, on, or around a hot bitches fat ass.
Me and Jimmy found an asskush girl this morning, we got high and got boners
viết bởi asskushmaster 05 Tháng một, 2012