tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
chat acronym
age
sex
sexuality
location
bob: Hi
Jeff: yo, assl?
bob: 25,male,str8,ontario
viết bởi infiniti 11 Tháng hai, 2005