Top Definition
One who wizards the ass.
That Brad is a huge asswizard.
viết bởi Matt Heston 13 Tháng sáu, 2006
2 more definitions
1.Anyone who posseses the skill of taking it in the ass.
2.Gay man in a wizard's costume.
3.Used as the ultimate insult.
Sam: Man, you're so retarded!

Joel: Smoke my pole ass wizard.

Sam has no comeback, because there is no comeback to being called am ass wizard.
viết bởi AJZ - colubus day 2008 15 Tháng mười, 2008
One who wizards the ass.
That Brad sure is an asswizard.
viết bởi Matt Heston 24 Tháng sáu, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×