tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
cross between astonishing and stupifying
I find the e-mails my ex sends me to be absolutely astonifying
viết bởi MaliaMartin 07 Tháng mười, 2013