Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
The Ebonics term combining the words "asked" and "you".
"C'mon, nigga...I done already astya to sit yo' black ass down!"
viết bởi Lindsey Themer 09 Tháng tư, 2007
5 2

Words related to astya:

asked ebonics nigga you