tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
the chant of the Lionz of Monarchy in a small province in Africa.
"Asud, Asud!"
Shut up, biatch
viết bởi BobSaget!! 24 Tháng sáu, 2010