tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
any time mother fucker
bob: thanks for the latte

mike: atmfr
viết bởi lenny.k 13 Tháng tư, 2010